TEMPOH MINIMUM 

Tempoh mininum kursus adalah selama LIMA (5) jam bergantung kepada kandungan/sukatan kursus yang dirancang. Ia dilaksanakan pada hari bekerja  atau pada hujung minggu tertakluk kepada permintaan.

 

SYARAT PENYERTAAN 

Warganegara MALAYSIA berumur LIMA BELAS (15) tahun dan keatas.

 

YURAN DAN KOS

Bayaran yuran adalah dengan kadar minimum RM5 dan kos tambahan untuk bahan mentah dicaj bergantung kepada jenis kursus yang dijalankan.