Kolej Komuniti Kluang (KKKJ) beriltizam untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti, beretika, profesional, cekap dan mesra dengan memastikan perkara berikut :

JENIS PERKHIDMATAN PIAWAI KUALITI PERKHIDMATAN
Perkhidmatan Kaunter Kami akan melayan anda dengan MESRA, AMANAH dan EFISIEN.
Maklumbalas Pelanggan Memastikan setiap aduan pelanggan yang diterima diberi maklumbalas awal dalam tempoh TIGA (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
Pengurusan Kewangan Memastikan setiap bayaran bil utiliti diproses dalam masa TUJUH (7) hari bekerja;
Memastikan bayaran bagi setiap perkhidmatan atau bekalan diproses dalam tempoh EMPAT BELAS (14) hari bekerja atau setelah dokumen lengkap diterima; dan
Memastikan prestasi perbelanjaan mengurus tahunan KKKJ sekurang-kurangnya 99%.
Pengurusan Pelajar Memastikan proses pengambilan pelajar KKKJ mengikut syarat dan kriteria yang ditetapkan serta memaklumkan keputusan kemasukan dalam tempoh DUA PULUH (20) hari bekerja selepas tarikh tutup permohonan;
Melaksakan bayaran bantuan kewangan dalam tempoh TIGA PULUH (30) hari bekerja selepas keputusan diumumkan kepada pelajar yang layak; dan
Memaklumkan keputusan peperiksaan dalam tempoh EMPAT BELAS (14) hari bekerja selepas semester pengajian berakhir.
Pembelajaran Sepanjang Hayat Kami akan memastikan peserta kursus menerima sijil penyertaan kursus dalam tempoh SATU (1) minggu selepas kursus dijalankan.